Halk Giysileri

Silifke Yöresi Giysileri

Bugünkü gibi çağdaş araçların bulunmayışı, ulaşım olanaklarının yetersizliği ve sosyal, ekonomik, tarihsel, iktisadi koşulların etkisiyle …

Devamı »

Bitlis Yöresi Giysileri

Kapalı toplum yapısının dışa açılmasına koşut olarak giyim-kuşam alanında da geleneksel biçimler, giderek ortadan kalkmaktadır. …

Devamı »