Geleneksel Oyunlar’inda, yöre konumunun komsu illerin oyunlarının izleri görülmektedir. Bir yandan Aydın ve Muğla’nın asır havalarının etkisinde kalmış, diğer yandan Teke yöresinin canlı, devinimli oyun ve müziğinden etkilenmistir.

GELENEKSEL HALK OYUNLARI:
Denizli’de oyunları ve türleri yaygındır. , yörede çok çeşitli sazlı-sözlü havalarıyla zengin kaynağıdır. Oyunlar açık havada davul-zurna, davul-klarnet, kapalı yerlerde meydan sazı, darbuka eşliğinde oynanır.

DENİZLİ’DE OYNANAN ERKEK OYUNLARI :
Bu oyunlar türündedir. , , , , , bunlar arasında sayılabilir.

DENİZLİ’DE OYNANAN KADIN OYUNLARI :
Bazıları; Keten Gömlek, Düz Oyun, Çameli’dir. Kız oyunları genellikle kapalı yerlerde cümbüş, tef, darbuka (dümbelek), leğen eşliğinde oynanır.