halay türünden oyunlardır. Oyunlar davul zurna veya oyunun özelliğine göre bağlama ve kavalla oynanır. Genellikle oyunlar üç bölümden oluşur. bölümü oyunun en yavaş bölümüdür. Peşinden yanlama bölümü başlar. Yelleme dediğimiz hızlı bölüme bir geçiştir. Genellikle figürlerinin hızlı şeklidir. Yelleme bölümü çok hareketli ve figür bakımından genellikle ve yanlamadan farklıdır.

Oyunlar erkekler grubu, kadınlar grubu ve ya karışık oynanır. Sazla veya kavalla oynanan türlerinde sözlü karşılıklı atışmalı olarak veya kızların tekrar ettiği sözlerin erkekler tarafından tekrar edilerek bir nevi çevirmeli söylenip oynanır. Her oyun figürleri ile birlikte çevre insanının özelliklerini yansıtır. Buna bir örnek vermek gerekirse Tokat’ın ve ilçelerinin denizle hiçbir bağlantısı olmadığı halde dediğimiz oyun denizcilerin oynadığı heyyamola oyunundan esinlendiği bir gerçektir. Tokat oyunlarının üç özelliği bulunmaktadır. Halay özellikli, özellikli ve semahlardır.

Tespit edilen Tokat Halk Dansları

, , , allılar, argüvan semahı, ardıl halayı, artova sarıkızı, aşırma, , çiçek halayı, ellik, , , , , ibiski halayı, , karadut, , kırat, kırklar semahı, , koçari, , , , üç ayak, , mektepli, omuz halayı, , geyik oyunu, garkın halayı…