Ana Sayfa / Halk Oyunları Kataloğu (sayfa 5)

Halk Oyunları Kataloğu

Arapkir Halayı

Sivas ile Elazığ yolu arasında Arapkir düştüğü için, Arapkir üzerinden Elazığ’a geçmiş görünen kuzeyin oyun çeşitlerini bu son merkezde ve dolayında farketmek mümkündür. Elazığ’ın Maden ilçesindeki, oyunlarla havaları şunlardır: Arapkir Halayı, Halay (Bir Ayak), Horon Oyun Havası, Lorge, Zaza Haleyi, Malatya’da Arapkir Halayı sözsüzdür. Arapkir’in merkezinde Karadeniz kemençesi eskiden çok …

Devamı »

Apturaman Halayı

Bu Sivas Halayı pek eski ve korkunç bir maceranın hatırasıdır adeta, merhaleler oyunda safha safha canlandırılır gibidir. Oyun üç kısımlıdır. İlk iki kısımda bir konunun anlatılmak istendiği intibaı açıkça uyanmakla beraber, maceranın özü aydınlanmaz. Üçüncü kısım hemen bütün Halayların sonunda yer alan Hoplatma bölümünden ibarettir. Bir zaferin sevinci gibidir. Abdurrahman …

Devamı »

Aptal Oyunu

Muğla’nın Milas ilçesi merkezinde oynanır. “Aptal” kavramının kavmî ve mezhebî türlü anlamı ve yorumları bulunduğu için burada hangisinin ne maksatla bahis mevzuu olduğu araştırılmağa değer. Oyunun tarifi bile elimizde yoktur. Milas ve dolayının öbür oyunları şunlardır: Çıktım Tepe, Ferahî, Karaoğlan, Soğuk Kuyu, Zeybek. Adlarını bazen türkülerinden almışlardır. Tek ve bazen …

Devamı »

Ankara Zeybeği

İki kişilik ve davul zurnalı “Ankara Seymen Zeybeği”nden başkadır. Bağlama eşliğiyle 4 kişi tarafından odada oynanır. “Seymen Zeybeği” ise başka meydan oyunudur.

Devamı »

Ankara Oyunları

Ankara bölgesinin köylü geleneğinde ve merkezin Cumhuriyetten önceki sekene delikanlılarına miras kalmış görenekte (ki bunlardan hayatta kalanlar pek azalmıştır) yaşamış olan hatıralara göre mahalli ezgilerin “kısa hava” sayılanları hemen kamilen oyunda yer alabilirler: Yandım Şeker, Mor Koyun, Misket ve başkaları gibi ki, oyuna da adlarını vermişlerdir; Mor Koyun oyunu vb …

Devamı »

Ana Figürler

Yurt oyunlarında bazı küçük figür tekerlemeleri vardır ki üzerinde fazla durulmağa değmez; boyun kırmak, süzünmek, geri kaykılmak, titremek, göbek atmak, etrafı devretmek, kendi mihverinde dönmek, kaşık-zil-yahut çarpana eşliğiyle fırıldanmak gibi… Fakat, bazı figürler de vardır ki orjinal oluşları kadar nâdirattandırlar: 1. Karşılıklı geri geri gidip gelen iki oyuncu dizisinin her …

Devamı »

Amani Oyunu

Safranbolu düğünlerinin çengi oyunlarındandır. (Amîni) Evlerine evlerine yol gider (Aman aman oy aman of) Nazlı yarı aramağa kol gider (Aman aman) Gadunum gozelim Ben yârimle gezerim Gozelleri sezerim İlk iki mısra “titreyiş ve çömelmelerle” başlar. Mısra sonlarındaki “aman” nidâlarında yanlara doğru kıvrak figürler yapılır. Yani, bir oyuncu sağa, öbürü sola …

Devamı »

Allılar

Ankara’nın Çankaya ilçesinden Küçük Yozgat bucağı merkez ve dolay köylerinde yürütülüp, kadınlar ayrı mecliste oynarlar. Erkeklerce de oynanır. Bölgenin öbür oyunları şunlardır: Zeynebim, Yıldız, Nazik, Arap Oyunu ayrıca da Halay Sinsin tertipleri

Devamı »

Allı Durna

Adını sözlerinden alan, türkülü ve ayakları irticalî oyunlardan olup, bazı Ankara köylerinde revaçtadır.

Devamı »

Alkış Oyunu

Elazığ’ın Palu ilçesinde iki veya dörder erkekle oynanır. Aynı kazada Kalkan Kılıç Oyunu da vardır.

Devamı »

Aliş Türküsü

Aliş adı Ali’den başka bir şey değildir. Alicik gibi bir yakınlık, sevgi ifade eder. Sözleri şudur: Duyulur çifte mavzer sesi Urumelinde İhtiyarlar silâh çatar Lofça belinde Aliş gelir Aliş Aliş türküsü dilinde Davullar vurulsun Çifte zurnalar çalınsın Kabadayılar atlasın, sıçrasın Diz vursun gayrı Urumelinde Aliş, gitsin Tuna’ya Aliş Aliş türküsü …

Devamı »

Alika

Doğu Karadeniz’in Rize ilinin Pazar kazasının köylerinde geçen toplu oyunlardır. Tekrarlı ve kafiyeli türkülerle iki grup tarafından oynandığı olur. Tulum zurna eşlik eder. Halkası, on kişiden aşağı düşmemek şartıyla karışık olarak da genişleyebilir.

Devamı »

Aleyler Buleyler

Muğla’nın Datça ilçesinin merkezi olan Reşadiye kasabasında çalgısız olarak yürütülen oyundur. Sekiz on genç kız halka teşkil ederek ve sözleriyle oynarlar. Erkekler de oynarsa da karma hâlde yapılmaz. Aynı ilçenin Kavaklıdere köyünde 1, 2 veya 4 kişilik erkek oyunlarından olarak davul zurnalı Zeybek oyunları ayrıca vardır. Muğla bölgesinde Zeybek, kaşık …

Devamı »

Aley

Bunun Halay kelimesi üzerinde sadece zamanla “h” başlangıcını gidertecek surette etkili olduğu düşünülebilmektedir..

Devamı »

Al Elma

Elazığ ve dolayında “Şeve kırma” dedikleri oyuna daha ziyade kadınlar kalkar ve bu “Al Elma” türküsünü söyleyerek oynarlar. Dizi hâlinde oturan kadınlar kollarını birbirine geçirirler yani kol kola girmiş olurlar. Bu türküyü söylerken de tartım dairesinde sağa sol sallanırlar. Çeyrek asır kadar önceleri bu oyun orada fazla rağbetteydi. Sözlerinin ilk …

Devamı »

Aldım Param

Erzurum Barlarındandır. Önce kollar aşağı bırakılarak elele tutuşulur. Sonra eller taraklanıp yürüme ve oturma hareketleri gösterilir. Gerek yürünürken, gerekse ilk hareketlerde asıl vazife sol ayakta olur. Oyunun son hareketi de bu ayakta bitirilir. Oturmasında hareketler bir sağa, bir sola olarak, bir defasında sağ ayak, diğerinde sol ayak üzerinde yapılırlar.

Devamı »

Alay Raksı

Çanakkale merkez kazasının Özbek köyünde 15-80 erkeğin davul zurnayla bir Halay çeşidi hâlinde yürüttükleri oyundur (Kadınlar da iyi giyimli şenlik günlerinde kendi meclislerinde oynarlar).

Devamı »

Alay Oyunu ve Havaları

Bu oyunu kızlar düğünlerde ve düğün dağıldıktan sonra toplaşıp oynarlar. Oğlanı ve kızı yermek veya övmek oyun sözlerinin hedefini teşkil eder. Gündüzleri açık hava düğününden dağılan kızlar, onar on beşer toplaşırlar, karşı karşıya geçerler. Aralarında beş metrelik mesafe bulunur. Sıralar elele tutuşmuşlardır. Bir taraf oğlan tarafı, öbür dizi kız tarafıdır. …

Devamı »

Alaylı Oyunu

Safranbolu ve köylerinde yürütülen bir Alaylı Oyunu vardır. On beş yirmi kişi katılır, elele verirler, bir halka kurarlar. Halkanın bir ucu açık bırakılır. Elebaşılığa ayrılan oyuncu yavaş yavaş gelip halkanın önünde durur. Belirli bir besteyle şunları söyler: Alaylı, bulaylı Kimi kolaylı? Halkadan birisi buna cevap verir: Ne istersin, ne istersin …

Devamı »

Alaylar Oyunu

İzmir’in Karaburun kazasında kızlara muhsus toplu oyundur. Mani söylenerek yürütülür (Aynı kazanın erkeklere mahsus Alay oyunundan farklıdır.). Alaylar Oyunu, Sinop bölgesinde karşılıklı onar kadınlık iki kafile tarafından yürütülür. Her kafilenin kadınları zincirleme elele tutuşurlar. Oyunun kendi türküsü vardır. Birinci itibar edilen kafile şöyle der ve devam eder karşılıklı deyişler: – …

Devamı »
maltepe escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
kartal escort
atasehir escort
kadikoy escort
manavgat escort