2011 Thof Hakem Kursu Açılacak

Thof 2011 yılında hakem kursu açacağını duyurdu. Aşağıda kurs merkezi, katılacak iller, kurs tarihi ve ayrıntılı bilgiyi bulabilirsiniz..

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU
İL HAKEM KURSU AÇILACAK MERKEZ, TARİH VE KATILACAK İLLER
Kurs Merkezi Tarih Katılacak İller
Bingöl
28-29-30
Ocak 2011

Batman
Siirt
Şırnak
Hakkari
Mardin
Urfa
Van
Bitlis
Bingöl
Elazığ
Malatya
Adıyaman
Muş
Tunceli
Erzincan
Erzurum
Bayburt
Ağrı
Kars
Ardahan
Iğdır

Yukarıda belirlenen kurs merkezinde açılacak olan il hakem kursuna aşağıdaki şartları oluşturan ve yukarda belirlenen illerde ikamet eden adaylar katılabileceklerdir. Kursa katılım ücreti 200 TL’dir. Mülakat (Ön Yeterlilik) sınavını geçemeyen adaylara yatırdıkları ücret iade edilmez.

Kursa katılmak isteyen adaylar; 25 OCAK 2011 tarihine kadar müracaat dilekçesi, ekteki başvuru formu ile federasyonumuzun Garanti Bankası-Anafartalar Şubesi 0711-6299474 (TR31 0006 2000 7110 0006 2994 74) hesabına yatırdıkları ücretin dekontunu 0312 – 3095030 numaralı faksına göndermek zorundadırlar. Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul edilmez.

Aday kişisel dosyasını kurs merkezine getirecek ve sınav öncesi komisyona teslim edecektir. Lütfen katılım şartlarını dikkatlice okuyunuz. Eksik evrak kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İL HAKEMLİĞİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

İl hakemliği için gerekli şartlar;

a) En az lise mezunu olmak,

b) En az bir ilin oyunlarını, oyunların müziklerini ve ile ait giysilerini bilmek ve bunu beyan etmek

c) 30 yaşından küçük, 55 yaşından büyük olmamak,

d) Kursun başlangıcındaki mülakat (ön yeterlilik) ve sonunda yapılacak yazılı sınavdan başarılı olmak. (Adayın kursun sonunda başarı notu; uygulama (ön yeterlilik) ve teorik sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur. Aday her iki sınavdan da 50’nin üzerinde not almak zorundadır. Herhangi birinden 50 nin altında not alan aday başarısız sayılır. Sınavların katkı derecesi (teorik %50 uygulama %50) şeklindedir. Teorikve uygulama sınavından70 ve üzeri notalanlar il hakemi olma hakkını elde eder.)

e) Kursun açılacağı tarih ve sonrasında; Halk oyunları Antrenör’ü, Eğitmeni, Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi (halk oyunları usta öğreticisi), halk oyunları çalıştırıcısı, kulüp mensubu (Başkanı, yöneticisi, idarecisi, asıl, yedek, fahri üyesi, oyuncusu/sporcusu, müzisyeni vb) olamazlar. Bu durumun tespit edilmesi halinde doğmuş ve/veya doğacak tüm haklarından feragat edeceğine dair yazılı, noter tasdikli beyan yazısı,

f) Üniversitelerin Konservatuar Halk Oyunları Bölümlerinde kadrolu öğretim elamanı olarak görev yapanlarla bu bölümlerden mezun olanlar; dosyalarını hazırlayıp, komisyona sunmaları halinde mülakat (ön yeterlilik) ve alan derslerinden muaf tutulurlar. Yalnızca hakemlik derslerine katılarak yeterli puanı almaları halinde il hakemi olma hakkını elde ederler.

İL HAKEMLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

İl hakemliği için gerekli belgeler;

1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu (BELGEYİ YÜKLEYİN KISMINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ),
2. Noter tasdikli Öğrenim belgesi (Diploma) veya öğrenci belgesinin aslı,
3. Noter tasdikli nüfus cüzdan örneği veya vukuatlı nüfus kayıt örneği,
4. 3 Adet vesikalık fotoğraf,
5. Federasyon tarafından belirlenen kurs katılım ücreti dekontu,
6. Sabıka kaydı (6 aylık ),
7. Sağlık raporu,
8. En az bir ilin oyunlarını, oyun müziklerini ve giysilerini bilmek ve bunu beyan etmek. (Aday hakemi olacağı İl ile ilgili yetkinliğini ve yeterliliğini belirten dosyayı(5 nüsha) “Ön Yeterlilik Değerlendirme Komisyonuna” sunulmak üzere hazırlamak zorundadır)

UYARI:Aday hazırlayacağı dosyada halk oyunları ile ilgili bu güne kadar yapmış olduğu tüm çalışmalarını ve de almış olduğu belgeleri sunacaktır. (Teşekkür, takdir, katılım belgeleri vb. ayrıca referanslarda konulabilir).Dosya içerisinde sunulacak belgelerin fotokopilerinin yanında asılları da getirilecek, inceleme sonrası belgelerin asılları kişiye iade edilecektir.

BELGE DEĞERLENDİRMESİ MÜLAKAT (ÖN YETERLİLİK SINAVI)

Madde 29. Adaylar; komisyona halk oyunlarıyla ilgili çalışma ve belgelerinden oluşan kişisel bilgi dosyasını sunar. Kursa katılmak isteyen adayların başvuru esnasında belgeleri Komisyon tarafından incelenir. İnceleme sonucunda durumu uygun bulunan adaylar Kursun düzenleneceği merkezde Mülakat (Ön Yeterlilik Sınavı)’ na alınırlar, kursa katılması uygun olan adaylar komisyon kararıyla ilan edilir. Aday hakemlik belgesini almak istediği ilinoyunlarını, müziklerini ve giysilerinin bütün parçalarını bilmek ve geleneksel giyim tarzına göre giydirmek zorundadır.Mülakat sonunda komisyondan 50 ve üzeri not alan adaylarkursa katılma hakkı elde eder.

İL HAKEMLİĞİ KURSU UYGULAMALARI VE SINAV ŞEKLİ

Madde 30. Kursun açıldığı merkezde dersler teorik olarak işlenir. Kursun sonunda teorik sınav yapılır. Adayın kursa kabul anında yapılan mülakat (ön yeterlilik) sınavından almış olduğu puanı uygulamapuanı olarak değerlendirilir. Aday her iki sınavdanda 50’nin üzerinde not almak zorundadır. Herhangi birinden 50 nin altında not alan aday başarısız sayılır. Sıvaların katkı derecesi (Teorik % 50 Uygulama % 50 ) şeklindedir. Teorik ve uygulama sınavının sonucunda 70 ve üzeri not alanlar il hakemi olma hakkını elde eder.

* Mülakat (Ön Yeterlilik) Uygulama Sınavı: Aday kurs öncesi komisyona hakemlik belgesini almak istediği ilinoyunlarını, müziklerini ve giysilerini ayrıntılarıyla uygulamalı olarak gösterir. Dosyası incelenir ve komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyon üyelerinin puanlarının ortalaması adayın uygulama notunu belirler.
* Teorik Sınav:Kursun bitiminde MHK ve/veya ilgili kurullar tarafından hazırlanan ve kurs süresince anlatılan teorik ders içeriklerinden oluşan sınav soruları, sınav sırasında ve yerinde, sınava katılanların huzurunda MHK denetiminde adaylara dağıtılır. Sınav bitiminde toplanan sınav kâğıtları sınav komisyonu tarafından değerlendirilerekadayın teorik sınav notu belirlenir.

Kursa katılan bütün adayların sınav sonuçları ve sınav evrakları federasyona gönderilir. Federasyon tarafından sonuçlar ilan edilir. İl hakemi olma hakkını elde eden adaylar bu kademede görev yaparlar.

Buna da bak

2022 Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası

2022 Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası Sonuçları

2022 Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası 3 Nisan 2022 Pazar günü Ordu ili Başpehlivan Recep …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir