2013 MEB Halk Oyunları Yarışmaları

2013 Milli Eğitim Halk Oyunları Yarışmaları

Yapılması beklenen, ümit edilen Milli Eğitim Yarışmaları Okul Spor Faaliyetleri altında gerçekleştirilecektir. Spor Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilendire yazısı ve açıklamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz..

Bu yıl minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarışmalar düzenlenecektir. Ancak minikler kategorisindeki yarışma yalnızca il yarışması şeklinde olacaktır. Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde ise grup ve final yarışmaları gerçekleştirilecektir..

Gerekli açıklamaları, grup yerlerini ve katılacak illeri, Türkiye finali tarihini ve yerini aşağıdaki bilgilendirme yazısından görebilirsiniz.

2013 MEB Halk Oyunları Yarışmaları

OKULLAR ARASI HALK OYUNLARI YARIŞMA AÇIKLAMALARI
Yarışmalar; Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Oyun Kuralları ve Yarışma Yönetmelikleri ile SGM Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlerine (2012-2013 eğitim öğretim yıllı genel yarışma talimatı ve halk oyunları açıklamalarına) uygun olarak yapılacaktır.

YARIŞMALAR
1 – Yarışma Kategorileri ve Yaş Grupları

Okullar arası Halk oyunları yarışmaları 3 kategoride düzenlenir.

a) Minikler ( 2003-2004-2005-2006 ) ( mahalli yapılacak) ( yalnızca kendi ilinde yarışacak )
b) Yıldızlar Kategorisi ( 1999-2000-2001-2002 )
c) Gençler Kategorisi ( 1995-1996-1997-1998 )

Her kategoride sadece kendi yaş grubuna giren oyuncular oynayabilir, yarışabilir. Bir oyuncu iki kategoride oynayamaz. Takımlar sadece kız, sadece erkek veya karma (kız-erkek) şeklinde oluşturulabilir.

2 – Yarışma Dalları
Tüm kategorilerde yarışmalar Geleneksel (Düzenlemesiz) ve Geleneksel (Düzenlemeli) dalda yapılacaktır.

a) Geleneksel Dal (Düzenlemesiz): Bilinen ve kabul görmüş en eski şekli ile yöresel karakteristik özellikleri yöre formuna uygun şekilde icra eden takımların değerlendirildiği yarışma türüdür. Bu dalda yarışan takımlardan; estetik ve sanatsal kaygı taşımadan, kendi doğasında zaten var olan estetik ve sanatsal anlayışı ile oyununu, müzik aletlerini, oyun müziğini ve giysisini hiçbir şekilde değiştirmeden, eksiltmeden ve eklemeden, yöresel tavrında en ufak oynama yapılmasına müsaade edilmeden sahneye getirilmesi istenir. Buna bağlı olarak adına oluşturulmuş yarışma şartnamesi ve değerlendirme kriterleri ve belgesi olan yarışma türünü,

b)Geleneksel Dal (Düzenlemeli): Geleneksel (düzenlemesiz) dalda olduğu gibi oyun, müzik ve giysi anlamında yöresel özellikleri taşıyan ama sanatsal ve estetik bakımdan oyunu sahneye koyan antrenörün yorumuna da izin verilen bir yarışma türüdür. Bu dalda yarışacak takımların MÜZİK icrası; seçilen enstrümanların kendi içlerinde uyumlu olması şartıyla, oyunu sahneye koyan antrenörün veya müzik yönetmeninin isteğine bırakılmış şekilde her türlü enstrüman seçimine; OYUNLARDA; yazma (YÖREDE VAR OLAN ADIMLARDAN FAYDALANARAK OYUNU OLMAYAN EZGİLERE ADIM KURGULAYARAK YENİ OYUN OLUŞTURMA) veya yeniden var etmelere kesinlikle yer verilmeden, yalnızca yörede olmayan formlar dışında çizgiler kullanmalarına; GİYSİDE; yörede kullanılan giysi ve giysi parçalarında ilave ve eksiltmelerin kesinlikle olmadığı; SUNU olarak da seyreden kişilerin kulağına ve göz zevkine hitap edecek şekilde, değişik formlarda sahnenin sahne kurallarına uygun kullanılmasına izin verilen ve buna bağlı olarak adına oluşturulmuş yarışma şartnamesi ve değerlendirme kriterleri ve belgesi olan yarışma türünü,

3-Yarışma Basamakları

Yarışmalar üç basamakta yapılacaktır:

a) İl Yarışmaları,
b) Grup yarışmaları,
c) Final yarışmaları.

KURULLAR GÖREV VE SORUMLULUKLARI
4-
a) Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Oyun Kuralları ve Yarışma Yönetmelikleri ile SGM Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca yayınlanan açıklamalara uygun olarak yarışmalar yapılır. Yarışmalar il tertip komitesinin talebi ile düzenleme Kurulu oluşturulur.

b) Grup ve Final yarışmalarında en az 1 M.H.K. temsilcisi ve 1 Federasyon temsilcisi görev yapar.

SORUMLU YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN ve ANTRENÖRLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
5- Sorumlu yönetici, öğretmen ve antrenörlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Her kategori ve basamaktaki yarışmada, takımın başında okul tarafından görevlendirilmiş bir sorumlu yöneticinin bulunması zorunludur ve okulu yarışmalar süresince sorumlu yönetici temsil eder.

b) Yarışma ile ilgili belgelerin hazırlanması ve zamanında yardımcı hakeme verilmesi görevi sorumlu yönetici, öğretmen veya antrenöre aittir.

c) Takımların sportif ve genel ahlaka uygun hareket etmesinde de sorumluluk okula ve okula bağlı yönetici, öğretmen ve antrenöre aittir. Programlara katılmayan, sportif ve genel ahlak kurallarına aykırı davranan takım, sorumlu yöneticisi, öğretmeni ve antrenörü ceza ve/veya Disiplin Kurulu’na sevk edilir, okul yarışmadan diskalifiye edilir.

İL, GRUP, FİNAL YARIŞMALARI ÖN ŞARTLARI

6- İl, grup ve final yarışmaları ön şartları şunlardır:

a)Okullar arası Halk Oyunları Yarışmaları Minikler – Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde yapılacaktır.

b)Minikler kategorisinde sadece il yarışması yapılacak olup, grup ve Türkiye finali yarışmaları yapılmayacaktır.

c)Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde il, grup ve final yarışmaları yapılacaktır.

d)Okullar Geleneksel (Düzenlemeli) ve Geleneksel (Düzenlemesiz) Dalda istedikleri yöre oyunları ile yarışmalara katılabilirler.

e)Okullar her kategori ve dalda bir takım ile yarışmalara katılabilirler.

7- Bir Üst Basamakta Yarışacak Takım Belirlenmesi

Mahalli yarışmalarını sonuçlandıran illerin derece almış birinci takımları ile daire başkanlığınca katılan takım sayısına göre ek kontenjan verilebilir.

7-1 Mahallinden Grup Yarışmalarına Çıkacak Takım Sayıları
a) 1 – 20 Takım Arası 1 (Bir)
b) 21 ve üzeri 2 (İki)

7-2 Gruptan Final Yarışmalarına Çıkacak Takım Sayıları
a) 1 – 6 Takım Arası 1 (Bir)
b) 7 ve üzeri 2 (İki)

8- Müzik ve Müzisyen Sayıları

Takımlar, sahneye müzikle girip sahneyi müzikle terk eder.
A) Geleneksel (Düzenlemeli) Dal: Geleneksel (Düzenlemeli) Dalda; İl – Grup ve Final yarışmalarına okullar sadece CD ile katılabilecektir.
B) Geleneksel (Düzenlemesiz) Dal: Geleneksel (Düzenlemesiz) Dalda; canlı müzik kullanılması zorunludur. Müzisyen sayısı en az 1, en fazla 5 kişidir. Müzisyenler sahne içine girebilir. Müzisyenler sahne içine girdikleri andan itibaren oyuncu gibi algılanırlar ( oyuncu sayısına etki etmez ), değerlendirme belgesindeki ilgili kriterlere göre değerlendirilirler. Müzisyen giysileri, takımın sergilediği yörenin giysi/giysileri olacaktır. Olmadığı takdirde değerlendirme belgesinde giysi bölümünden 5 (Beş) puan kırılacaktır. Müzisyenlerde başlık takma zorunludur. İcrayı etkileyecek aksesuarların (kama, silah vb.) takılması zorunlu değildir. Geleneksel (Düzenlemesiz) dalda müzik aletleri yöresel özellik taşımak zorundadır. (Bu kurala uyulmadığı durumlarda değerlendirme belgesinin müzik bölümünde “müzikler yöresel özellik taşımıyor” kriterinden puan kırılacaktır.) Grup ve final yarışmaları esnasında ses provası (sound check) 3 dakikayı geçemez. 3 dakikayı geçen ekipler diskalifiye edilirler. İsteyen ekipler ses teknisyenlerini kendileri getirebilirler. 3 dakika kuralı bu durumda da geçerlidir.

9- Oyun Süreleri

Geleneksel (Düzenlemesiz) dalda 7–11, Geleneksel (Düzenlemeli) Dal 7–11 dakikadır. Belirtilen sürelerin alt ve üst sınırlarına yapılacak 1–30 saniyelik süre ihlallerinde 0,5 puan ve 31–60 saniyelik süre ihlallerinde ise genel ortalama puandan 1 (bir) puan silinir. 60 saniyeyi aşan ihlallerde genel ortalama puandan 5 (beş) tam puan silinir. Oyun süresi ilk oyuncunun sahneye girmesiyle başlar, son oyuncunun sahneyi terk etmesi ile sona erer. Süre durduktan sonra müzik hala devam ediyorsa değerlendirmeye tabidir. Değerlendirme müziğin başlangıcıyla başlar, müziğin bitimiyle sona erer. 3 dk’dan fazla süre ihlali yapılan durumlarda Düzenleme Kurulu kararıyla yarışmacı takım durdurulur ve diskalifiye edilir. İntro (açış müziği) var ise, bunun süresi en fazla 60 saniyedir. Sürenin aşımına rağmen oyun başlamamış ise, genel ortalama puandan 1 (bir) puan silinir. Takımlar sahneye müzikle girip sahneyi müzikle terk eder. Sahne içinde oyuna başlamak ve oyunu bitirmek değerlendirme belgesi kriterlerine göre yapılır.

10- Oyuncu Sayıları

Geleneksel (Düzenlemesiz) dalda 7–16 kişi, Geleneksel (Düzenlemeli) Dal 16–32 kişidir. Belirtilen sayılara uyulmaması durumunda ekip diskalifiye edilir. Ekipler, alt basamakta yarıştığı oyuncu sayısını üst basamakta eksiltemez veya çoğaltamazlar. Ancak en az takım sayılarının altına düşmemek kaydı ile sporcunun mazeretini belgelemek ve tertip komitesi yetkililerince onanması ile yarışmalara katılabilirler. Lisans kontrollerinde kimlik ibrazı zorunludur.

11- Giysi, Aksesuar ve Makyaj

A) Başka bir yörenin kıyafetiyle yarışan takımlar Düzenleme Kurulu tarafından diskalifiye edilir.
B) Ana giysi parçalarının eksik olması halinde Giysi bölümü a maddesinden 3 puan kırılır.

Başlık, şalvar, cepken, üç etek, gömlek, çorap, yemeni, çarık, peştamal, içlik vb. gibi.

12- Oyun Sayıları

Bütün dallarda oynanacak en az oyun sayısı 4, üst sınır serbest bırakılmıştır. 4 oyundan az oynayan takımlar düzenleme kurulu tarafından diskalifiye edilir. Geleneksel (Düzenlemesiz) dalda “KARMA” olarak yarışmaya giren takımlar, en az 1 oyunu müşterek oynamak zorundadırlar. Aksi halde diskalifiye edilirler.

13- Oyun Alanı ve Düzenlenmesi

a) Halk Oyunu yarışmaları; spor salonları, yerleşik ve açık hava tiyatro sahneleri veya özel alanlara platform kurularak düzenlenebilir. Spor salonları ve özel alanlara kurulacak platformlarda sahne ölçüleri yarışmalarda Geleneksel düzenlemesiz dalın tüm yaş kategorileri ile geleneksel düzenlemeli dal minikler, ve yıldızlar kategorilerinde 12 metre genişlik ve 10 metre derinlik olacak şekilde, Geleneksel düzenlemeli dal gençler kategorisinde ise 16 metre genişlik ve 12 metre derinlik olacak şekilde dizayn edilecektir. Final yarışmalarında sahne ebatlarında değişiklik olabilir. Final yarışmaları “Her türlü tiyatro ve gösteri merkezleri veya salonları, meydanlar vb.” gibi yerlerde yapılabileceğinden, final yarışmalarının yapılacağı mekanlarla ilgili sahne ebatları finale katılmaya hak kazanan kulüplere duyurulacaktır.

b) Dansçıların sahne giriş çizgisinin dışında uzun süreli bekleyişleri, serbest hareket etmeleri, konuşmaları tüm izleyiciler ve hakemler tarafından rahatça görülmektedir. Oyun alanı içindeki sunum, bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Sahne sanatlarında “Kulis görüntü kirliliği” olarak adlandırılan bu durumun ortadan kaldırılması için, sahne çizgisine paralel, oyun alanı dışına 1,5 metre uzaklıkta “SAHNE HAZIRLIK ÇİZGİSİ” konulacaktır. Sahne hazırlık çizgisi ihlali yaparak, görüntü kirliliğine yol açılması durumunda “Sahneye giriş hatalı” kriterinden her hata için 1 puan silinir. ( sahne hazırlık çizgisi ile asıl sahne çizgisi arasındaki mesafe, azami yürüme zamanı kadar süre içerisinde kullanılıp giriş yapılır )

14- Yarışma Sırası ve Prova

a) Yarışma sırası; belirlenen gün ve saatte, görevliler ve okul yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek teknik toplantıda kura çekimi ile belirlenir. Kura ile belirlenen sıra değiştirilemez.

b) teknik toplantıda okulun temsilcisi bulunmak zorundadır. bulunmayan okulların mazeretlerini belgelemeleri gerekmektedir.

c) Teknik toplantı sıralamasında okullara prova alabilmeleri için programlamada yapılacaktır. Ayrılan prova gün ve saatlerine okullar uyacaklardır. Prova saatine gelmeyen okula ait prova saati bir başka okul tarafından kullanılamayacaktır.

d) Geçerli nedenlerle (hava şartları, trafik kazası vb.) yarışma başlama saatine kadar yarışma yerine ulaşamayan veya yarışma yerinde bulunduğu halde geçerli nedeni olan okulların yarışma sırası düzenleme kurulu ve temsilcinin uygun görüşü ile yarışmanın sonuna alınır.

15- Değerlendirme ve Eşit Puan

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yarışma talimatında belirtilen usullerce yapılacaktır.

16- Oyuna Başlama

a) Ekip oyuna başlamadan önce sırasıyla okulun adı, oynadığı yöre, oyun isimleri repertuarları, sorumlu yönetici, antrenör, sahne-müzik düzenlemesini yapan kişilerin tanıtımı yapılır.

b) Ekipler ses provalarını ve kontrollerini en fazla 3 dakikada tamamlamak zorundadırlar. Daha sonra ekipler verilen komutla müzik eşliğinde oyuna başlarlar. Sorumlu yönetici ve yardımcı hakem ses provalarının ve kontrollerinin en fazla 3 dakika içinde tamamlanmasından sorumludurlar.

c) Ekip sahneye müzikle girip sahneyi müzikle terk eder. Sahne içinde oyuna başlamak ve oyunu bitirmek kriterler çerçevesinde değerlendirilir.

17. Ekiplerin aldığı puan yarışmaların sonunda, yarışmadaki sıraya göre topluca açıklanır.

18. Halk oyunları yarışmaları; Federasyon ile Spor Genel Müdürlüğünün mevzuat, talimat, şartname, yarışma değerlendirme belgelerine göre düzenlenir.

19. Değerlendirme Hakemi olarak

İl yarışmalarında en az 5 en fazla 7, Grup yarışmalarında en az 5 en fazla 9 hakem, Türkiye birinciliği yarışmalarında ise en az 9 en fazla 11 değerlendirme hakemi görevlendirilir.

DİSKALİFİYE, İTİRAZLAR

20. Yarışmalarda Diskalifiye

Ekipler aşağıda belirtilen hallerde yarışmalardan ihraç edilirler.

a) Yarışma başlama saatinde yarışma kıyafeti ile oyun alanına çıkmamak,

b) Mevlevi ayinlerindeki sema gösterileri, semahlar, köy seyirlik oyunları, orta oyunu, kılıç-kalkan, aşuk-maşuk, çatal adam vb. oyun türlerini yarışmalarda oyun olarak oynamak,

c) Ulusal onur ve bütünlüğü zedeleyici hareket ve davranışlarda bulunan oyuncu, antrenör, müzisyen, öğretmen, okul müdürü veya idarecilerinin mensup olduğu okul yarışmalardan diskalifiye edilir,

d) Yaşı, o kategoride oynamaya uygun olmayan oyuncu oynatmak,

e) Sahte veya üzerinde tahribat yapılmış lisanslı oyuncu oynatmak,

f) Yarışmanın sonucu üzerinde önceden anlaşma yapmak,

g) Takım olarak yarışmayı tamamlamadan oyundan çekilmek,

h) Yarışma öncesi ve sonrası, yarışma içinde ve dışında Genel Müdürlük, Federasyon mensuplarına, hakemlere ve diğer görevlilere karşı rencide edici ve/veya yalan beyanlarda bulunmak, seyirciyi, oyuncuları veya diğer ekipleri tahrik etmek ve saygı dışı fiili davranışlarda bulunmak,

ı) Bir yarışmada oyuncu, antrenör veya yöneticilerce hakemlere veya Federasyon mensuplarına yapılacak müdahaleler nedeniyle yarışmayı devam ettirme imkanı bulunmamak,

i) Erteleme yarışmalarında erteleme tarihinde oynama hakkı bulunmayan oyuncu oynatmak,

j) Bir oyuncuyu birden fazla kategoride oynatmak, (bir oyuncu aynı kategoride olmak kaydı ile yapılan bütün yarışma dallarında oynayabilir.)

k) İl Yarışmalarında herhangi bir dalda sportmenlik dışı davranışlarda bulunarak diskalifiye edilen oyuncu, antrenör veya okul, grup ve final yarışmalarının hiçbirisine katılamaz,

grup yarışmasında yapması halinde final yarışmalarına katılamaz

l) Toplulukların seremoni ve kortej programına yöresel giysileri ile katılmaları zorunludur. Seremonilere katılamayacak olan okulların düzenleme kuruluna geçerli mazeretleri ile yazılı olarak başvurmaları gerekir. Mazeretleri kabul edilmeyen ekipler seremonilere katılmak zorundadır. Mazeretsiz olarak veya mazereti kabul edilmeyen seremoni ve kortej programına katılmayan okullar diskalifiye edilir,

m) Ödül töreni esnasında ve/veya puanlar açıklandığında tören bitiminden önce sahneyi terk etmek, (Tüm oyuncular, antrenör, öğretmen ve yönetici dahil hiç kimse ödül törenini terk edemez). Aksi takdirde okul diskalifiye edilir, ödülleri geri alınır.

n) Okullar, grup ve final yarışmalarında il tertip komiteleri tarafından belirlenen yarışma programına uymak zorundadırlar.

o) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden onaylı kafile listesi getirmeyen okullara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Bu durumdaki okullar yarışmalara alınmayacak ve diskalifiye edilmiş sayılacaklardır.

ö) Bütün dallarda oynayacak en az oyun sayısı 4, üst sınır serbest bırakılmıştır. 4 oyundan az oynayan takımlar diskalifiye edilir.

p) Sportif ahlaka (sigara, alkol ve kötü alışkanlıklar), genel ahlaka ve genel huzuru bozucu ve/veya aykırı hareket eden oyuncu, antrenör, öğretmen müzisyen veya idarecilerinin mensup olduğu okul yarışmalardan diskalifiye edilir.

r) Belirlenen sayıların altında ve üstünde oyuncu oynatan okullar diskalifiye edilir.

s) Antrenör belgesi olmayan okul çalıştırıcılarının ekiple birlikte oyun alanına ve kulise girmesi yasaktır. Bu durumda olan okul çalıştırıcıları seyirci kısmında bulunurlar. Ekiplerin sahneye yerleştirilmesi ve müzisyenlerinin ses provaları ancak okulun antrenör belgesi olan antrenörü tarafından yapılabilir. Aksi davranışlarda bulunan ve/veya bu kurala uymamakta ısrar eden antrenörlerin okulları diskalifiye edilir. Okulun öğretmenleri için antrenörlük belgesi istenmez.

t) Grup ve final yarışmaları esnasında bütün dallarda ses provası (sound check) 3 dakikayı geçemez. 3 dakikayı geçen takımlar diskalifiye edilirler.

u) Başka bir yörenin kıyafetiyle yarışan takımlar diskalifiye edilir.

Erkek oyuncunun kadın giysisi ile, kadın oyuncunun erkek giysisi ile oynaması halinde diskalifiye edilir.

ü) Grup ve final yarışmaları yapılan illere gelişlerde okullar beraberlerinde o ilin hakemlerini getiremez, yarışmalar süresince yakın ilişki içinde bulunamaz.

v) Yarışmalara katılan okullar yarışma sırasında sesin izleyiciler ve hakemler tarafından net bir şekilde duyulmasını sağlamak ve değerlendirmesinin yapılabilmesi için ses tesisatını kullanmak zorundadırlar. Tesisatı kullanmayan takımlar diskalifiye olurlar. Geleneksel düzenlemesiz dalda müzisyenler sahneye girmeleri halinde bu şart aranmaz.

y) Lisans kontrolleri kimlikle yapılır. Kimlik belgesi getirmeyen okullar hakkında tutanak tutulur.

z) Yarışma sonucu açıklandıktan sonra herhangi bir takımın diskalifiye olması durumunda bir alttaki takım üst dereceye yükselirler.

21. İtirazlar

Yapılacak her türlü itiraz için itiraz bedeli ödenir. 2013 yılında yapılacak İl, Grup ve Final Yarışmalarında belirlenen itiraz ücreti bedeli 250,00. TL’ dir. İtiraz bedeli Düzenleme Kurullarına bir tutanak ile teslim edilerek yapılır. Teslim edilen itiraz ücreti, itirazında haklı bulundukları takdirde ilgili okula iade edilecek, yapılan inceleme sonunda yapılan itirazda haksız oldukları takdirde teslim edilen itiraz ücreti gelir kaydedilecektir. İtirazlar yarışmaların başlamasından önce yarışma yerinde düzenleme kuruluna okul sorumlu yöneticisi/idarecisi tarafından yazılı olarak yapılır. Usulüne uygun olarak yapılan itirazlar, yetkili kurullarca karara bağlanır. İl tertip komitelerinin kararları nihaidir.

Yarışmalarda yapılacak itirazlar şunlardır:

a) Okulların cezalı olması veya talimatlara aykırı olarak yapılacak yarışmaya çağırılmış olması,

b) Cezalı oyuncu, yönetici, öğretmen, antrenör veya müzisyenlerin yarışma cetveline yazdırılması ve oyun alanına çıkması,

c) Oyuncunun birden fazla kategoride yarışması,

d) Belirtilen yaş sınırlarından farklı yaşta oyuncu oynatılması,

e) Bir başkasına ait lisansla oyuncu oynatılması,

f) Lisansın üzerinde tahrifat yapılması,

g) Lisanssız oyuncu oynatılması,

h) Hakemlerin oyun kurallarını ihlal etmesi,

i) Hakem olarak görev yapan kişilerin MHK’na veya Federasyon’a verdikleri taahhütnamelere aykırı hareket etmesi. (Hakemlerin yarışmacı olan tüm okullarda antrenörlük, usta öğreticilik yapması ve/veya tüm okullarda yönetici, idarecilik gibi görevlerde veya onlarla ilişkilerinin olması. İl temsilcileri hakemlik görevini yapamazlar.)

Yukarıda belirtilen fıkralara yarışma sonrası da itiraz edilebilir. Ancak oyuncular ile ilgili itirazın değerlendirmeye alınabilmesi için yarışmanın devam ediyor olması gerekir. Yarışma sona ermiş ise itiraz değerlendirmeye alınmaz. Yapılan her türlü itiraz usulüne uygun olarak yapılmamış ise bu durum itiraz eden okullar için değerlendirilmez. Ancak, itiraza konu olabilecek durumlar ihbar kabul edilerek kurullarca değerlendirilebilir. Bu durumda itiraza konu olan husus haklı bulunur ise itiraz eden okul için bir hak doğmaz.

Hakemlerin vermiş oldukları puana itiraz edilemez ve puanlar değiştirilmez. Yarışma sonunda idareci, öğretmen veya antrenörlerin sonuçlarla ilgili sözlü bilgi edinmek için hakem odasına girmesi yasaktır.

Grup Yarışmaları ve Türkiye Finali hakkında bilgileri ikinci sayfada bulabilirsiniz.

Buna da bak

2020 THOF 2.Kademe Antrenörlük Kurs Duyurusu

2020 THOF 2. Kademe Antrenörlük İntibak Kursu Duyurusu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2020 yılı içinde 2. Kademe Antenörlük belgesi için Usta Öğreticilere intibak …

Bir Yorum

  1. Özcan Korkmaz

    MEB Kocaeli grup yarışması hangi tarihte yapılacak bilen var mı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir