Balıkesir Yöresi

Yörede bulunan birçok farklı etnik grup kültür çeşitliliğini ortaya çıkarmaktadır ve bu halk oyunlarına da yansımaktadir. Genel olarak bakıldığında ilde oyunlar daire,düz çizgi ve karşılıklı geçişler şeklinde oynanmaktadir. Yöredeki oyunlar genel halk oyunlari türlerinden Zeybek,Güvende,Kaşık Oyunları,Karşılama Oyunları ve Bengi sınıfına girmektedir.

Başka bir sınıflandırma da dağ köy oyunları ve ova köy oyunları şeklinde yapılabilir.

Balıkesir Yöresi’nin rituel oyunları yapısal olarak da

Manav Oyunları
Muhacır Oyunları
Yörük Oyunları (Konar-göçer oyunları)
Türkmen-Alevi-Çepni Oyunları
Kafkas Kökenli Çerkez-Gürcü Oyunları
Tatar-Nogay Oyunları
şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Derlenmiş olan Balıkesir Yöresi oyun repertuvarından örnekler;
Harmandalı,İkili Güvende,Toplu Güvende,Bengi,İki Keklik, Baydan Nazmiye,Karyolamın Demiri,Akpınar,Hatçam,Azime,Bağ Yüzünün Çamları,Durnalar,Tüllek(İğde Dalı),Demirciler, Ağır Hava,Koca Arap,Kemeraltı,Doğanlar Zeybeği,Sekme,Kayalcanın Taşları(Yörük Ali),Mendili Oyaladım,Karşılama,Şerifem,Aşağı Yoldan,Tünleme,Mende,Yörük Dağı,Ninna, Suda Balık Oynuyor,Sarı Karınca,Köroğlu,Aldı Dereleri,Koybatın Dereleri,Dursunbeyin Hanları,Şıngır,Edremit Güvende,Yılanı Yılanı,Savaştepe Zeybeği,Bandırmalı Güzelim,Alay Havası,İsmailler Zeybeği,Koca Kuş,Koca Ceviz,Dada Zeybeği,Entarisi Damgalı,Oğlanın Adı Hakkı,Ergama,Sabai Güvende,Tabancalı,Kozak Dağının Çamları,İsmailli,Yanık Hatçem,Al Basmalara Aldım, Haydi Güzelim, Bağlarım, Dere Boyu Düz Gider,Armut Ağacı, Bandırma Karşılaması,Lamba Şişesi…

Kadınların Oynadıkları Oyun Adları 
Akpınar, Hatçam, Mende, Azime, Durnalar, Demirciler,Tüllek (İğde Dalı), Mendili Oyaladım,Yörük Dağı,İki Keklik, Ninna,Suda Balık Oynuyor,Bandırmalı Güzelim,Kozak Oyunu,Entarisi Damgalı,Oğlanın Adı Hakkı,Ergama,Sarı Karınca,Harmandalı,Baydan Nazmiye,Karyolamın Demiri,Bağ Yüzünün Çamları,Karşılama,Şerifem,Aşağı Yoldan,Tünleme, Köroğlu, Kocaceviz, Dursunbeyin Hanları,Şıngır,Bandırmalı Güzelim, Bandırma Karşılaması,Lamba Şişesi,Oğlanın Adı Hakkı,Yanık Hatçem,Al Basmalara Aldım, Haydi Güzelim, Bağlarım, Dere Boyu Düz Gider,Balıkesir Yolunda, Çay Benim Çeşme Benim, Yeşil Dağlar gibi…

Erkeklerin Oynadıkları Oyun Adları :
Harmandalı,İkili Güvende,Toplu Güvende,Bengi,Ağır Hava,Karşılama,Koca Arap,Kemeraltı,Sekme,Kayalcanın Taşları,Şıngır,Edremit Güvende,Yılanı Yılanı,Savaştepe Zeybeği,Alay Havası,İsmailler Zeybeği,Koca Kuş,Dada Zeybeği,Doğanlar Zeybeği,Aldı Dereleri,Koybatın Dereleri,Sabai Güvende,İsmailli,Tabancalı,Baydan Nazmiye,Karyolamın Demiri,Bağ Yüzünün Çamları,Balıkesir Zeybeği,Armut Ağacı,Şerifem,Aşağı Yoldan, Köroğlu, Kocaceviz,Dursunbeyin Hanları,Bandırma Karşılaması,Kozak Dağının Çamları gibi…

İçerik hakkında şikayetleriniz veya söylemek,eklemek istedikleriniz varsa buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.