Bergama Köylerinde Oyun

Bergama Köylerinde Oyun

Bergama’dan Turanlı bucağının 40 köyü vardır. Bunların bilhassa Bölcek Köy adlısında oyun çeşitleri zengindir. Mevkiin ortalama durumu ve bereketli şartları bunda üstünlükle sebep olduğu şüphesizdir. Köy delikanlıları şu oyunları bilir ve oynarlar: Gündoğdu, Çanakkale, Edremit, Yörük Ali, Yandır, Aşe, Soğukkuyu, Zümbül Bahçesinin Karanfili, Bengi, Harmandalı, Tavas, Sepetçioğlu.

Kadın oyunlarının cümlesinde yer alan belirli ve görenekli bazı tavır motifleri bucağa ait özellikleriyle bu köylerde de vardır. Türküsünü severek tanıyan genç kız oyuna kalkınca o motifleri münasip nağme motiflerine her fırsatta benimsetiverir. Esasta irticalen akıp giden oyununa böylelikle herkes ahbap çıkar. İkisi, üçü birlikte oynarken belirli motifler sayesinde öyle ustalıkla taklitleşirler ki, bir oyuncuyu etraf aynalarından birkaç olarak seyrettiğinizi sanırsınız. Halbuki ortada ne bir tertip, ne de bir hazırlık meşki (bir örneğin tekrarı, alıştırma) bahis mevzuu değildir. Bütün mesele, bu irticali kadın oyunlarının belirli motiflerini kavrayıp inceleyebilmektedir. İncecik onların tasarrufundadır. Türküden ilham alınmış oyunlardır.

Karşıdaki Çaltılık
Karşıdaki çaltılık, yalilom (aman yalilom)
Belindeki altılık, yalili laylom
İyi bakın oğlanlar, yalilom (aman yalilom)
Oynayanlar satılık, yalili laylom

Karşıdan fener gelir, yalilom (aman yalilom)
İçinde yanar gelir, yalili laylom
O benim esmer yârim, yalilom (aman yalilom)
Ortada yanar gelir, yalili laylom

İndim Kuyunun Dibine
İndim kuyunun dibine
Baktım suyun rengine
Ölünce ah çekerim
Düşemezsem dengime

Aman aman Emine’m kalk gidelim
Bizim odalarda sefa edelim

Kuyunun kapakları
Çınarın yaprakları
Gurbetteki yârimin
Çınlasın kulakları

Aman aman Emine’m kalk gidelim
Bizim odalarda sefa edelim

Çifte Oyun Türküsü
Oldu mu gadın anam oldu mu?
Pekmeze şişler (gadın anam) doldu mu?

(day nay nay nom)

Bir günde gül benzin (gadın anam) soldu mu

(day nay nay nom)

Sizin ev bizim ev (gadın anam) boyalı

(day nay nay nom)

Bir yâr sevdim yaşmağı (gadın anam) oyalı

(day nay nay nom)

Ne dedim ne dedim ben sana?
Neden darıldın (kömür gözlüm) sen bana?

(Day nay nay nom)

Çifte Oyun Türküsü

Oduncular dağdan odun (amanin de aman) indirir
Gözüm yaşlı çifte duman (amani de aman) döndürür
Bu dert bizi iflah etmez (amani de aman) öldürür

Oyun Türküsü
Sabahtan kalktım güneş parlıyor
Ağam atın tekisini bağlıyor
Arkama baktım
Y’r melin melin ağlıyor

Hanım ne ne ney
Canım ne ne ney
Ağam da hey hey

Oyun türküleri böylece büyük çoğunlukla aşk üzerine ve havalar ona göredir.

Buna da bak

Büyü

Büyü Arapça sihir kelimesinin karşılığı olan bu öz Türkçe söz, anlam bakımından Türk kültür tarihinde …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir