Bursa’nın Oyun Türküleri

Bursa’nın Oyun Türküleri

Ölçülü ezgilerle çalınıp söylenen türküler hemen daima ve her yerde hiç olmazsa kadın meclislerinde oyuna refakatta kullanıldıkları için, yalnız sözleriyle de olsa Bursa türkülerine çerçevemizde yer vermemiz gerekir. Bunlar tabiatiyle sadece şunlardan ibaret değildi:

1. Saniye Türküsü
2. Efe Türküsü
3. Sarı Mustafa Türküsü
4. Sertbaşı Türküsü
5. Kasap Mehmet Türküsü
6. Bursa’nın Işıkları Türküsü
7. Yemeni Türküsü
8. Düğün Havası (Nar Ağacı Nar Veriyor)
9. Dividi Var Türküsü
10. Aşalım Türküsü
11. Melek Türküsü
12. Harman Türküsü
13. Dağ Türküsü
14. Hacı Arif Türküsü
15. Keklik Türküsü I veII
16. Turna Türküsü
17. Mendilim Türküsü
18. Puhu Türküsü
19. Şekerim Türküsü
20. Bursa’nın Ufak Tefek Taşları
21. Kadifeli Gelin Türküsü
22. İlimon Türküsü
23. Bursalı Türküsü I ve II (Hey Bursalı Bursalı)

Yukarda hatırlatılan türkülerin on ikisi esasen malum, bir ikisi de pek yenidir.

Bursa’nın Ufak Tefek Taşları
Meşeli, meşeli, dağlar meşeli
Dibinde halı döşeli
Kül oldum aşka düşeli

Al beni esmer güzelim
Yârimle kol kola gezelim

Bursa’nın ufak tefek taşları
Hilal olmuş o yârimin kaşları
Bir omuzdan bir omuza saçları

Nakarat

Hamamın üçtür kurnası
Üçünde üç kız yunası
Üç kızın bir benim olası

Nakarat

Bu türküde Bursa sokaklarının meşhur ufak tefek taşları geçmekle beraber, Meşeli Oyunu Mudurnu ve Göynük havalisine mahsus bir oyun havasıdır. Bundan dolayı yukarıdaki türkünün daha ziyade o havaliye ait bir halk türküsü olduğu rivayet edilmektedir. Bununla beraber bazı halk türkülerimizin birbirinden az çok farklarla yurdun muhtelif yerlerinde söylendiği de sık sık görülmektedir. Bu bakımdan Bursa’nın Ufak Tefek Taşları’nı Bursa türküsü saymak hiç de yanlış değildir.

Kadifeli Gelin Türküsü
Bursalı mısın kadifeli gelin
Çaydan mı geçtin?
Yanakların al al olmuş
Konyak mı içtin?
İçtiğimiz konyak, mezemiz kaymak
Sen kimin y’risin yavrum
Her yanın oynak
Arabaya sen bin, paytona ben
Anasını sen al, kızını da ben
Bir su içtim testiden
Yavrum sensin beni mesteden
Cennet makamı olsun
Yavrum, seni bana dost eden

İlmon (limon) Türküsü
Rafta altın sini
Billahi sevdim seni
Her huyuna bin altın
Dünyaya değişmem seni

İlmon ilmon ilmon
Aşkından kibrit oldum
Üfürseler yanıyom (yanıyorum)

Beyaz giyme söz olur
Siyah giyme toz olur
Hep yeşiller giyelim
Muradımız tez olur

Nakarat

Allar giyme üşürsün
Beyaz giyme menşursun (meşhursun)
Her huyun iyi amma
Ellerle görüşürsün

Nakarat

Bursalı Türküsü I
Hey Bursalı Bursalı
Beli ipek korsalı (korseli)
On beşine basalı
Senin oldum Bursalı

Çıkalım Uludağ’a
Biz çamlardan uzağa
Verelim dudak dudağa
Senin ile Bursalı

Bursalı Türküsü II
Yeşil Bursa’nın gülüsün
Gönlümün bülbülüsün
Seni candan severim
Sen benimsin, ömrümsün

Aman canım Bursalı
Gel kaçalım bu Salı

Yeniyol’un güzeli
Kaçma benden gel beri
Aşkınla ben yanarım
Seni sevdim seveli

Nakarat

Gel üzme artık beni
Bekler gördüm hep seni
Güzelsin sen canımsın
Bursa’nın tek gülüsün
Nakarat

Yukarıya alınan iki türkü de içlerinde Bursa, Uludağ, Yeniyol ve ipek kelimeleri geçtiğine göre, muhakkak ki Bursa’ya aittir. Ancak, yine içlerinde geçen bazı kelimelerden pek o kadar eski olmadıkları anlaşılıyor.

Buna da bak

Büyü

Büyü Arapça sihir kelimesinin karşılığı olan bu öz Türkçe söz, anlam bakımından Türk kültür tarihinde …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir