Türk Halk Oyunları Kataloğu

Çengiler – Köçekler

ÇENGİLER – KÖÇEKLER:
ÇENGİ:
Çeng, bir nevi taşınabilir ve kucakta kullanılabilir Asya harpasıydı. En kıdemli çalgılardan olup Mısır, Sümer ve emsal medeniyetlerin taş üzerine kabartma resimlerinde çeşitleri görülür. Çalanın aynı zamanda oynadığını gösteren resim ve daha sonraki çağdan minyatürler de vardır. Aynı ‘letin çeşitleri andırışlı adlarla Uygur ve Çin kaynaklarında da anılır; duvar resimlerinde vardır. Ferhenklere göre bu “çeng” adı pençe anlamındaki çenkten ibarettir (?) Cariye çengilerin bu ağırca ‘letle erkek çengiler gibi oyun yürütmüş olabilecekleri her zaman için düşünülemez. Bu Farsça çengî kelimesinin sonundaki “i” eki nispet iyesidir. Kısaca, Farsça “çengî” kelimesi Türkçe “çengi”den başkadır.

Bu bölüm hazırlanırken Kültür Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yayınlarından, Müzikolog ve Folklorcu Mahmut Ragıp Gâzimihâl’in 15 defterden oluşan “Yurt Oyunları Kataloğu” adlı çalışmasının Nail TAN ve Ahmet ÇAKIR tarafından baskıya hazırlanması ile oluşan 3 ciltlik “TÜRK HALK OYUNLARI KATALOĞU” adlı eserden faydalanılmıştır. Eseri oluşturanlara teşekkürü borç biliriz. Bu kaynak Kültür Bakanlığı sitesinden alınmıştır..

Buna da bak

Türk Halk Oyunları Kataloğu

Çukurova Türkmenlerinde Oyunlar

ÇUKUROVA TÜRKMENLERİNDE OYUNLAR: Güney Türkmen oymaklarında oynak havalara “Sinsin Havaları” adı da verilir. (Bu havalar …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir