Türk Halk Oyunları Kataloğu

Çorum’da Oyun

ÇORUM’DA OYUN:
Yurdun her hangi bir köşesinde beş on gün için konaklamak o semt oyunlarının sayısını anlamaya ve bazen bir tanesini bile görmeye yetmiyor. Düğün, bayram gibi oyuna elverişli, yerli giyim ve sevinçli toplulukları hazırlamış fırsatları düşürmeye bakıyor. Çünkü, gelenekli oyunlar böyle fırsatlarda renkli ve coşkun sahnelerini bulabiliyorlar.
Çorum’dan bilhassa Hörünü oyunu pek tanınmıştı. Adı Erzurum ötelerine kadar yaygındır. Oyunun her figürü sözlerde birer istek halinde vardır. Kadın oyuncu, sözlerdeki meselâ “ayağa kalk” isteğini duyarken doğrulur, “zilleri tak” denilirken takınır ve yürür vs. Vilayetin en kıdemli erkek oyunu muhakkak ki Çorum Halayı’dır. Çorum’un ayrıca Sinsin, Bıçak Oyunu (bir kadın ve iki rakip dostu), Allı Turna, Üç Ayak, Dillala, Çekirge, Davul Oyunu, Kadın Halayı gibi oyunları da var.
Alaca ilçesinin Kara Mahmut Köyünde Erzurum Barlarından da vardır: Hoş Bilezik Barı, Temur Ağa Barı gibi.

Bu bölüm hazırlanırken Kültür Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yayınlarından, Müzikolog ve Folklorcu Mahmut Ragıp Gâzimihâl’in 15 defterden oluşan “Yurt Oyunları Kataloğu” adlı çalışmasının Nail TAN ve Ahmet ÇAKIR tarafından baskıya hazırlanması ile oluşan 3 ciltlik “TÜRK HALK OYUNLARI KATALOĞU” adlı eserden faydalanılmıştır. Eseri oluşturanlara teşekkürü borç biliriz. Bu kaynak Kültür Bakanlığı sitesinden alınmıştır..

Buna da bak

Türk Halk Oyunları Kataloğu

Çukurova Türkmenlerinde Oyunlar

ÇUKUROVA TÜRKMENLERİNDE OYUNLAR: Güney Türkmen oymaklarında oynak havalara “Sinsin Havaları” adı da verilir. (Bu havalar …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir