Yakışır Allar Sana

Sivas’ın kadın veya erkek halay çeşididir. Erkeklerce oynanıldığı takdirde Düz Halay’ın Ağırlama kısmından farksızdır.

Kadınlara gelince, onlar her tempoda bir ayak hareketi yaparak oynarlar. Sırası gelmişken, toplu oyunlarda kadın ve erkek hareketleri arasındaki bazı farklara işaret edelim:

1. Sivas kadınlarının halay çekişinde tef bulundurulması hiçbir zaman ihm’l edilmez. Onlarda oyunun esası tef çalarak türkü çağırmaktan ibarettir. Santur, kemani ve (bu isimdeki yaylı çalgıların eski ve ithal çeşitleri biliniyor) ud gibi çalgılar tefe ek olarak bulundurulur. Buna karşılık erkeklerin tef ile halay çekmeleri adet değildir.

2. Erkekler, ellerindeki mendili açıkça havada dalgalandırdıkları halde, kadınlar mendili dürülmüş olarak süs kabilinden parmakları arasında tutarlar.

3. Kadınlar, daima kollarını omuz hizasını geçmeyecek surette öne uzanık tutup öylece oynadıkları halde, erkekler her zaman sağa ve sola kol açarlar. Bu kol hareketleri, kadın göğüslerini maskeleyip kıyafeti gerdirmeye meydan verdirmemesine karşılık, erkeklerin bilakis göğüs gere gere oynayabilmelerini de sağlar.

4. Kadınlarda “Diz vurma” adet değildir. Fevkaladeden olarak yapanlara pek az rastlanır.

5. Kadınlar, yürüyüş figürlerini daima pek kısa adımlarla yaparlar.

6. Erkek halaylarında gayet ağır ve durgun figürlere daima rastlanıldığı halde, kadın halaylarında bu durumla karşılaşılmaz. Onların oyununda hep yürük hal ve hareketler göze çarpıyor. Halay figürlerinde erkek gibi hareket eden kadın veya kızların oyunlarını başka kadınlar makbul tutmayıp onlarla alay ederler: Erkeğansa, dalemine gibi… Erkekler de kendi oyunlarında kadınlığa uygun düşen tavırlarla oynayan tipleri hiç sevmezler. Sonra da her hangi bir zamir izafe etmeksizin onun yakasını bırakmazlar. Gızali (Kız Ali), işte bu şekilde verilmiş adlardan biridir. Bu görende, her cinsin kendi ağırbaşlılığına yaraşan tavırlara karşı dikkatli davranılmasını daimî surette sağlayagelmiştir denilebilir.

Buna da bak

Yalkuşta

Muş’un merkez ilçesinde, bu oyun iki erkek tarafından davul zurnayla oynanır. Esas figürü ‘el’ vurmacadır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir