T Harfi İle Başlayanlar – Türk Halk Oyunları Kataloğu

Tanzara

Bingöl’ün Kigı ilçesinin Halhal köyünde sevilen oyunlardan biri de budur. Yalnız erkeklerce 2-8 kişiyle yürütülen sıra oyunlarındandır. Van’ın Erciş ilçesinde Tanzara Barı davul zurnayla 5-10 kişilik iki diziyle oynanılıp sırada kadınlar da yer alırlar. Aynı yörenin Edremit ilçesinde de keza iki grupla 3-30 kişi tarafından sıra sıra oynanılırsa da, burada …

Devamı »

Tamzara

Gümüşhane’nin merkez ilçesi hem Trabzon oyunlarının hem de Bayburt yanı oyunlarının buluşma yeri gibidir. Kimi davul zurna, kimi de kemençe eşliğiyle oynarlar. Güneyden sayılarak en fazla Tamzara ve Kürt’ün Kızı (Türk’ün kızı) kuzeyden olarak da Dik horan ve Titreme (Horanı) oynanır. Gümüşhane’nin ilçelerine geçildikçe çeşitler daha da artar. Mesela Kelkit …

Devamı »

Tamaşa

Artvin’de istila yıllarının anı hatıralarından olarak türlü vesilelerle zaman zaman oynanan ve o kara günler devresinin halk için bir nevi temsilini de sürdüren Temaşa oyunu kırk küsur yıl önce Kafkasya’dan intikal etmiş olan bir çeşittir. Uzak asırlardaki sınırdaşlık dolayısıyla bu yörede yarım yamalak Gürcüce de konuşabilen tek tük yaşlı köylülerin …

Devamı »

Tahtacılarda Oyun

Güney Tahtacılarında bugün saz (çalgı) çalanlar pek azalmıştır. Çaldıkları sazlar; Cura ve Gıbrıs Kemane gibi iki üç halk çalgısıdır. Türküler, hemen çoğunlukla Bektaşi koşmaları, nefesleridir. İçel Tahtacıları bayramlarda, düğünlerde Mengi (bazı yörelerde ez cümle “bu arada” Balıkesir’de buna Bengi derlerse de bu şekilce de yer yer farklar görülmüştür) oyununu yürütürler. …

Devamı »