Tahtacılarda Oyun

Güney Tahtacılarında bugün saz (çalgı) çalanlar pek azalmıştır. Çaldıkları sazlar; Cura ve Gıbrıs Kemane gibi iki üç halk çalgısıdır. Türküler, hemen çoğunlukla Bektaşi koşmaları, nefesleridir. İçel Tahtacıları bayramlarda, düğünlerde Mengi (bazı yörelerde ez cümle “bu arada” Balıkesir’de buna Bengi derlerse de bu şekilce de yer yer farklar görülmüştür) oyununu yürütürler. Bu oyun Anamur’da çok oynanır.

Tahtacılar gizli ayinleri sırasında yaptıkları raksa Samah derler. Her erkek, istediği bir kadını Samah’a davet edebilir ve bu davet kadın tarafından reddedilmez.

Samah, oyuncu aralarında daima küçük bir mesafe muhafaza edilmek suretiyle karşı karşıya yapılır. Samah, 4-6 kişiyle yapıldığı gibi, büyük ayinlerde 40 kişiyle de yapılır. Samah’ta ekseriya iki saz, bir cura ve bir de kemane bulundurulur. Ayinlerde kadınlar da işret (içki) kullanırlar.

Buna da bak

Tapşin Havası

Tapşin, iki elin birbirine tartıma göre vurulması demek olup alkış’ta aksine tartımsız ve sürekli el …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir