Al Elma

Elazığ ve dolayında “Şeve kırma” dedikleri oyuna daha ziyade kadınlar kalkar ve bu “Al Elma” türküsünü söyleyerek oynarlar.
Dizi hâlinde oturan kadınlar kollarını birbirine geçirirler yani kol kola girmiş olurlar. Bu türküyü söylerken de tartım dairesinde sağa sol sallanırlar. Çeyrek asır kadar önceleri bu oyun orada fazla rağbetteydi. Sözlerinin ilk dörtlüsüyle bağlantısı aşağıdadır. Ritmi 10/8’liktir. Oyunun kendisine türküye göre “Al Elma Oyunu” denilmez, daima “Şeve kırma” derler. Otururken oyun çıkarma düşüncesi hoş bir buluştur. Fakat İstanbul için bile çok eskidir.

Al elmayı daldan al
Daldan alma benden al
Duydum gelin oliysin
Dur ben ölem ondan al

Uy henom, henom, henom (hanım)
Eller kınalı henom
Gözler sürmeli henom

Buna da bak

Azerbaycan Oyunu

Üçerli tartımlar halk oyunlarında esas gibidir ki, böylesi de Asya’nın derin kültür mazisine aykırıdır. Üçerli …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir