Alay Çekme

Halay çekme tabirinin Yozgat’taki muhaffef söylenişidir. Alay kelimesinin iltibaslı etkisi açıktır. Çankırı’nın Dümeli köyünde 10-15 kişi en iyi elbiselerini giyinmiş halde davul zurnayla Alay Çekmeler’e kalkarlar. Erkekler oynar. Oyunun intizam veatiklik kazandırdığı inancı herkeste vardır. Aynı Dümeli köyünde bağlama ve türküyle tek veya iki erkek Hora ad ve zannıyla da bazen oyun yürütülürse de, seyrekliği nispetinde bir iktibastan hatıralığı açıktır. Nasılsa, o yöreden sırf bu köyde vardır. Çankırı’da Alay denilen aynı oyun muhakkak surette Halay’dır. 8-10 erkek davul zurnayla yürütürler. Elde mendil olarak da çekilir. Kadınlar bunu kendi meclislerinde yürütürler.

Buna da bak

Azerbaycan Oyunu

Üçerli tartımlar halk oyunlarında esas gibidir ki, böylesi de Asya’nın derin kültür mazisine aykırıdır. Üçerli …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir