El Çarpıştırma Oyunları

En orijinal Bingöl oyunu Çabukay oyunudur diyebiliriz. Günümüzde yalnız Güneydoğu Anadolu’nun bazı bucaklarında kalmış görünen bu oyunun dikkate değer figürü “el çarpışmaca” gürbüzlüğüdür.

Muş oyunları şu gibi çeşitlerdir: Koçeri, Yalkuşta, Govent, Silvanî, Karzanî, Meryemî, Tek Oyun, Kol Oyunu, Aşırma, Sektirme, Lemo. Yalkuşta, Bingöl’ün Çabukay dedikleri el çarpmaca figürlüsünün aynı gibidir. Bunda da her oyuncu kendine bir eş seçiyor ve oyunda ellerini karşısına düşenin el ayalarına kuvvetle vuruyor. Hareket bakımından bu oyunlar üç safhadan geçer: Ağır, hızlı, daha hızlı.

El çarpmaca oyunu Van’da “Yarkıştan” adıyla vardır.

Siirt’te bu oyuna Karakıştanî veya Karakuştanî denilir. Oyunun kısımları yine giran (ağır) ve süvik (çabuk)’tir. Siirt’in Tillo köyünde Karakıştan diyorlar. Bitlis’te oyunun adı Harkuşta’dır. Orada da ağır ve hızlı kısımlar halinde oynanıyor. Ahlat’ta, Bitlis’teki gibi Harkuşta diyorlar.

Mardin’in Midyat ilçesinde (Bingöl’deki gibi, fakat az farklıca söyleyişle) Çapıki veya Çepikey denilir.

Çepik:
Erkek oyunudur. Toplu olarak ve davul zurna yahut kaval eşliğiyle ikişer ikişer oynanır.

Çapikay:
Bingöl’ün merkez ilçesinde yalnız erkeklerin oynadığı toplu oyundur. Kadınlı erkekli karma halde de oynanılabilir.

Yalkuşta:
Muş merkez ilçesinde yalnız iki kişi tarafından oynanır. Davul zurna kaydasına uyarak ellerini bir erkek diğerine karşılıklı çok sert ve hamleyle vururlar. Yalnız erkeklerce oynanır.

Herküşte:
Malazgirt’te davul zurnayla erkekler oynar.

Yarkuşta:
Spor oyunu sayarak erkekler topluca oynarlar.

El Ele Çarpışmak:
Elazığ-Palu.

Yarkuşta:
Muş’ta karşılıklı ikişer kişi tarafından davul zurnayla oynanır. Bir çift oynarken karşısındaki çift ellerini şırakkadan birbirine çarparlar. Yalnız erkekler oynar. Elazığ’da Çapki veya Çapik. Bitlis’te Harküşte’dir.

Buna da bak

Emet Oyunu

Kütahya bölgesinde yaygın olan bu oyuna Kütahya Zeybeği de derler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir