Halk Oyunları Sayfamızı Siz de Beğenin


 • Folklor Halk Oyunları

 • Site Haritası

 • Rss facebok twitter
  Anadolu Folklor Topluluğu


   
   

   
   
   
  B
  Büyü

  Büyü

  Büyü Arapça sihir kelimesinin karşılığı olan bu öz Türkçe söz, anlam bakımından Türk kültür tarihinde dans mefhumuyla karışır gibi oluyor. Emsal benzeşmeler dilcileri çoğu zaman tatmin etmişlerdir. Genç...
   
   
  B
  Büdi, Büdik, Biyü

  Büdi, Büdik, Biyü

  Büdi, Büdik, Biyü Türkiye dışı Türk diyaleklerinde “raksetmek” anlamında olarak çüvme (çökme dediğimiz), seğirme (seğirtme dediğimiz), seğirmek, sekirkemek, sekirkelemek, sekirmek, siğenmek, tepse...
   
   
  B
  Bursa’nın Oyun Türküleri

  Bursa’nın Oyun Türküleri

  Bursa’nın Oyun Türküleri Ölçülü ezgilerle çalınıp söylenen türküler hemen daima ve her yerde hiç olmazsa kadın meclislerinde oyuna refakatta kullanıldıkları için, yalnız sözleriyle de olsa Bursa türk...
   

   
  B
  Bursa’da Oyunlar

  Bursa’da Oyunlar

  Bursa’da Oyunlar Bursa ilinin şehir ve köylerinde şu oyunlarla karşılaşabiliriz: Güvende, Sekme, Çiftetelli, Köroğlu, Artvin Horonları, Rumeli Horaları. Güvende ile Sekme, Bursa için pek eski görünüyorlar...
   
   
  B
  Burçak Tarlası Oyunu

  Burçak Tarlası Oyunu

  Burçak Tarlası Oyunu Yozgat kadınlarının kendi aralarında ve erkeklerin ayrı meclislerinde yürüttüklerindendir. Adını türküsünden alan tanınmış bir oyundur. Köye düşmüş şehirli bir kızın köy hayatına...
   
   
  B
  Bura Bura Oynamak

  Bura Bura Oynamak

  Bura Bura Oynamak Gerdan kıra kıra oynamak; “baş ve gövde dik dururken başı -dikliğini kaybettirmeksizin- boyun kısmından bir sağ omuza, bir sol omuza doğru epey götürüp getirebilmek ve bunu defalarca tekrar...
   

   
  B
  Bulgur Oyunu

  Bulgur Oyunu

  Bulgur Oyunu Ankara’dan Ayaş ilçesinin Yölker köyünde bu oyunu kadın erkek dört kişi kaval ve saz eşliğiyle oynarlar. İlçenin başkaca oyunları da vardır.
   
   
  B
  Bulanık

  Bulanık

  Bulanık Bingöl’den Kiğı ilçesinin Çerme Köyü bölgesinde kadınlı erkekli 3-17 kadar kişi sıra kurup davul zurna (veya tef) ahengiyle yürütürler.
   
   
  B
  Buhur

  Buhur

  Buhur Afyonkarahisar ilinden Dinar ilçesinin Karataş Köyü oyuncularca kendine has bir alemdir: Buhur, İspaha, Kolkırması, Deve ve hususiyle Sapa (Zabbak) oyunları dikkati çekiyor. Bunlar davul veya tef ile oynanırken ...
   

   
  B
  Bitlis Koççarısı

  Bitlis Koççarısı

  Bitlis Koççarısı Aslında Erzurum oyunlarındandır. Bu Bar’ın hareketleri gayet karışık ve başarıyla yürütülebilmesi melekeye bağlıdır. Zira, hemen bütün vücut oynakları veya bunlardan çoğu hep birl...
   
   
  B
  Bir Evde İki Gelin

  Bir Evde İki Gelin

  Bir Evde İki Gelin Adını türküsünün sözlerinden edinmiştir. Maraş ilinden Elbistan ilçesinin Y. Yapalak köyünde 10-20 kişi davul zurna ile kadınlı erkekli yarım daire kurup oynarlar. Askere giden bir gencin ayr...
   
   
  B
  Bir Ayak

  Bir Ayak

  Bir Ayak Tunceli’den Çemişgezek ilçesinin Başekrek köyünde sıra oyunu olarak dört çeşit vardır: Bir Ayak, İki Ayak, Üç Ayak, göçmen köyden kalıntı olarak Hora. Davul zurnayla 15-20 erkek tarafından oyn...
   

   
  B
  Bico

  Bico

  Bico Hafik ilçesinde (Sivas) 5-15 erkek tarafından oynanır. Bazı köylerde de vardır. Mesela, Yarhisar köyünde 6-7 erkek tarafından yine davul zurnayla yütürülür. Havası ayrıdır. Sivas ilinin bütün köylerinde ...
   
   
  B
  Bican

  Bican

  Bican Ağrı yöresinde oynanır. Horan karakterindedir. Oyun sırasında Bican türküsü çağrılır: Çıktım kerpiç duvara El ettim eski yâra Ben baktım o bakmadı Nâlet gelsin o yâra Kerpiç duvar taşlıdır Yârim...
   
   
  B
  Bezdik Oyunu

  Bezdik Oyunu

  Bezdik Oyunu Erzincan’ın merkez ilçesindeki eğlentilerde türlü çalgılar eşliğiyle iki kadın tarafından yürütülür. Bezdik, bıktık anlamında, karşılığındadır.
   

   
  B
  Beyler Zeybeği

  Beyler Zeybeği

  Beyler Zeybeği Eskişehir merkez ilçesinin başlıca oyunlarındandır. Buralarda gerek Zeybek, gerekse Halay çeşitlerinden vardır. İlçe merkezlerinde en fazla şunlar oynanıyor: Arap Oyunu, Bengi, Efe Oyunu, İnce Oyun...
   
   
  B
  Beyler Bahçesi

  Beyler Bahçesi

  Beyler Bahçesi Kastamonu merkez ilçe ve dolayının oyunlarındandır. Yine o arada bir taraftan Hoşbilezik gibilerin, diğer taraftan Zeybek’in veya Heyamola veya Halay çeşitlerinin bulunması il çevresine her yön...
   
   
  B
  Beşkaya Zeybeği

  Beşkaya Zeybeği

  Beşkaya Zeybeği Fethiye ilçesinin bazı köylerinde ya bu Beşkaza Zeybeği veya Harmandar yahut da her ikisi birbiri arkasına oynanır. Marmaris ilçesinin Fenaket köyünden “Eski raksları bilen yoktur, umumi oyun ...
   

   
  B
  Beş Açılan

  Beş Açılan

  Beş Açılan Kars havalisi oyunlarındandır. Tabanca ile oynanır. Oyunlara eşlik eden küçük davula veya tefe oralarda “kaval” derler. Davulcunun kasnak genişliği de, yüz kutru da 30 veya 32 santimdir.
   
   
  B
  Besni’ de Oyunlar

  Besni’ de Oyunlar

  Besni’ de Oyunlar Besni mıntıkasında “çalgılı oyun” ve “çalgısız oyun” diye ikiye taksim edilebilecek surette iki cins oyun yoktur. Yani her oyunun ister çalgı refakatiyle, ister türkü...
   
   
  B
  Berzini Oyunu

  Berzini Oyunu

  Berzini Oyunu Sol ayak hafifçe iki kere vurur. Sağ ayak mayrılan açı halinde kıvrılıp az ileri basar ve sıkıca bir daha basıldıktan sonra sol ayağın yanına gelir. Aynı hafiflikte bir iki kere tekrarlandıktan so...