Etiket Arşivi: halk oyunları

Çorum Oyunları

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇORUM OYUNLARI: Çorum ve havalisinde oynanmakta bulunan başlıca raks çeşitleri şunlardır: Çorum Halayı, Türkmen kızı, (Kürdün Kızı), Hürünü, İğdeli Gelin, Yerli Zeybek. Kadın oyunları da vardır ayrıca. 1. Çorum Halayı: Umumiyetle 6-20 erkek tarafından davul zurna eşliğiyle yürütülen meydan oyunudur. Dört ana figürü vardır: a. Ağırlama,b. Oynatma,c. Ortalama,d. Hoplatma. Oyun …

Devamı »

Çorum Halayı

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇORUM HALAYI: Kıyafet: Cepken (Zılga ve Salta), kuşak (Gayret Kuşağı, Tosya Kuşağı), şalvar ve fes giyilir. Fesin üstüne işlemeli kırmızı bir çevre bağlanır. Oyuncunun üzerinde köstekli saat ve gümüşlü kordonu bulunur. Elbise motifleri Selçukî ve Osmanlılık zamanından örnekler olduğu için bu oyunların yüzyıllardır gün gördüğüne hükmedilebiliyor. N’me yazdım sokuyaGelen giden …

Devamı »

Çorum’da Oyun

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇORUM’DA OYUN: Yurdun her hangi bir köşesinde beş on gün için konaklamak o semt oyunlarının sayısını anlamaya ve bazen bir tanesini bile görmeye yetmiyor. Düğün, bayram gibi oyuna elverişli, yerli giyim ve sevinçli toplulukları hazırlamış fırsatları düşürmeye bakıyor. Çünkü, gelenekli oyunlar böyle fırsatlarda renkli ve coşkun sahnelerini bulabiliyorlar. Çorum’dan bilhassa …

Devamı »

Çocuk ve Oyun

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇOCUK VE OYUN: Miniminiyi oyalamak maksadıyla anne veya büyükannenin elleri üstünde yavruya yaptırdığı hareketlerde bazen raks unsurcuğu bulunabildiğini herkes bilir. Kimi çocuğun sağ kolunu biraz yukarıya kaldırarak elini bileği üzerinde iki tarafa döndürürken yavrunun dikkatini sesinin hususi âhenkli şu sözlerinde tartımla toplamaya çalışır: Alaylı yavrum alaylıMaşrapası kalaylı Kimi de bebeği …

Devamı »

Çoban Kavalı

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇOBAN KAVALI: Erzurum’dan Çat ilçesinin bazı köylerinde her toplantının pek sevgilisi olan sade Barlardandır. Adını türküsünden almıştır. Daha ziyade kadınlar sazsız olarak türküsünü çağırmak suretiyle 8-10 kişilik bir dizi halinde oynarlar. İrticali figürleri, Bar’ı çekene ayak uydurulmak özeni içinde yürütülür. Köylü arasındaki sevgi ve dostluğu besleyen türkülü oyunlardandır Bu bölüm …

Devamı »

Çingeneler

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇİNGENELER: Erzurum oyunlarındandır. Bu barda eller taraklanır. Oyun hareketleri bilhassa ileri ve geri yürünülmekten ibarettir. Sıçrama, oturma ve çevirme hareketleri de vardır. İki bacak ve ayakların aynı zamanda önemli rolleri bulunması oyunun özelliğidir. Bu bölüm hazırlanırken Kültür Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yayınlarından, Müzikolog ve Folklorcu Mahmut …

Devamı »

Çinge

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇİNGE: Çağatay metinlerinde hatırası eski olan bir gelenek, oralar düğünlerinde vardır. Genç kızlar sıra kurup tef ve türkülerle gelini karşılamak gibi vesilelerde oynarlar. Türkülerde beyit sonları “yar yar” veya “hay evlenk hay” gibi ünlemlerle biter. Çinge, işte bu oyunların adıdır. Bizdeki çengilikle kök birliği bulunmuş olsa gerektir. Bu bölüm hazırlanırken …

Devamı »

Çiftetelli

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇİFTETELLİ: Çocukluğumuzda İstanbul’da Yahudi ve Çingene çengilerince Çırpıcı Çayırı gibi eğlenceli mesire yerlerinde ve düğünlerde pek sık yürütülmüş olan bu oyunun o yıllardaki yayılış sahası eski imparatorluk ölçüsünde olmuş olmalı ki hâlâ bir baştan Trabzon’da ve öbür uçtan Ege adalarında Türkçe adıyla izlerini haber alabiliyoruz. Bugün yurdun dört bir bucağında …

Devamı »

Çift Basma

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇİFT BASMA: Çoruh ilinden Yusufeli ilçesinin Kölsak Sarıgöl köyünde 10-30 erkek tarafından tulum eşliğiyle yürütülen Horan çeşididir. Bu bölüm hazırlanırken Kültür Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yayınlarından, Müzikolog ve Folklorcu Mahmut Ragıp Gâzimihâl’in 15 defterden oluşan “Yurt Oyunları Kataloğu” adlı çalışmasının Nail TAN ve Ahmet ÇAKIR tarafından …

Devamı »

Çıtırdağ Oyunu

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇITIRDAĞ OYUNU: Safranbolu taraflarında çokça oynanılmakla beraber, adını oralarda “Kastamonu Oyunu” da denildiği için aslında oradan gelmeliği mümkündür. İki veya çaprazlama olarak dört oyuncu tarafından yürütülür. Kastamonu’da kama ve saldırmalarla oynandığı halde, Safranbolu’ya silahsız gelmiştir. Oynanış tarzı hemen aynıyla Sepetçioğlu oyunundaki gibidir. Fakat birkaç figür değişikliği göze çarpacak kadar açıktır. …

Devamı »

Çındır

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇINDIR: Urfa’da Sinsin oyununa bu isim verilir. Bu bölüm hazırlanırken Kültür Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yayınlarından, Müzikolog ve Folklorcu Mahmut Ragıp Gâzimihâl’in 15 defterden oluşan “Yurt Oyunları Kataloğu” adlı çalışmasının Nail TAN ve Ahmet ÇAKIR tarafından baskıya hazırlanması ile oluşan 3 ciltlik “TÜRK HALK OYUNLARI KATALOĞU” …

Devamı »

Çıl Keklik

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇIL KEKLİK: Bazı Erzincan köylerinin kadın meclislerinde rağbette kalan oyun çeşididir. Adını türküsünden almış görünüyor. Eldeki her hangi bir mahalli çalgı eşliğiyle ve mutlaka tek kadın tarafından oynanır. (Buralarda oyun kelimesi uyun ve uynamak telâffuz olunur ki dikkate değer bir etimolojik ipucu olabilir.) Çıl Keklik, düğün toplantılarında yer alıyor. Mutlaka …

Devamı »

Çerkez Oyunu

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇERKEZ OYUNU: Ödemiş ilçesinin Ertuğrul köyünde eskiden yerleştirilmiş Çerkes göçmenleri mevcut ve sayıları azdır. “Çerkes Oyunu” denilen Kafkas işi bir danslarını hâlâ Asya’dan hatıra olarak saklıyorlar. Köy gençlerinden ikişer erkek bağlama veya armonik eşliğiyle oynuyorlar. Bütün köy gençleri bunu yürütmesini yaşlılardan öğrenmişlerdir. Bu tarz oyunlardan, esaret yıllarından hatıra olarak Kars …

Devamı »

Çepik

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇEPİK: Bingöl’ün Genç ilçesinde bu Çepik adlı oyun davul zurna veya kaval eşliğiyle yalnız erkekler tarafından yürütülür. Düğün ve bayramlarda toplu oynanılmakla beraber, ikişer de yapılabilir. Diyarbakır Çepik’i şimdi Bingöl köylerinde az çok oynanılan tertipten farklıcadır; Çeppik derler. Kılıç çeppik, kılıç kalkan demektir. Dik de vardır. Bu bölüm hazırlanırken Kültür …

Devamı »

Çengiler – Köçekler

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇENGİLER – KÖÇEKLER: ÇENGİ: Çeng, bir nevi taşınabilir ve kucakta kullanılabilir Asya harpasıydı. En kıdemli çalgılardan olup Mısır, Sümer ve emsal medeniyetlerin taş üzerine kabartma resimlerinde çeşitleri görülür. Çalanın aynı zamanda oynadığını gösteren resim ve daha sonraki çağdan minyatürler de vardır. Aynı ‘letin çeşitleri andırışlı adlarla Uygur ve Çin kaynaklarında …

Devamı »

Çengi

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇENGİ: Arap harfleriyle “çenki” ve “çengi” aynı imlada yazılagelmiş olmakla beraber, birincisi Farsça, çengi ise Türkçe’dir. Bu ikilik yerliler arasında bile öteden beri karışıklık çıkarmış çünkü iki eleman da Asya milletleri arasında aynı eşit yaygınlıkla müşterek meclislerde kullanılmışlardı. Çengi tabiri şimdi yalnız halk dilimizde yaşamaktadır. Şehirler hesabına yalnız edebî metinlerde …

Devamı »

Çenber

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇENBER: Kütahya’nın Gediz ilçesinde bilhassa iki oyun rağbettedir. Yalabık, Çenber, Düğün, sohbet ve toplu eğlentilerde, bir veya iki erkek tarafından saz, cura, glarnet, (klarnet) ve dümbelek çalgısıyla oynanırlar. Sivas tarafında Halay tertibinde oynanan Çenber oyun havası ağır başlayıp merhale merhale hızlanır. Şunun gibi sözleri vardır: Çenberimi vurdum taşa Taş bölündü …

Devamı »

Çeliktendir

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇELİKTENDİR: Kastamonu’nun türkülü oyun havalarındandır. Yerli oyuncuların alışıp sevdirmiş bulundukları ve her oyunda geçen figür numaraları havanın münasip yerlerinde alınarak, genellikle irticali hareketlerle türküye uyulur. Tabiatiyle kadın oyunudur. Bu bölüm hazırlanırken Kültür Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yayınlarından, Müzikolog ve Folklorcu Mahmut Ragıp Gâzimihâl’in 15 defterden oluşan …

Devamı »

Çekirgem – Çekirge Halayı

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇEKİRGEM – ÇEKİRGE HALAYI: Sivas tarafının köy kadın Halaylarındandır. Kadınlarca “Çekirgem” türküsü söylenerek çekilen bu halayın tek figürü vardır. Üç ölçüden ibaret ezgisiyle aynı zamanda tamamlanan bu figürün icra tarzı şöyledir: Oyuncular el ele tutuşup hilâl şeklinde dizilirler. 10/16’lık ölçünün ilk sekizliğinde sol ayaklar bir adım ileri atılır ve pençe …

Devamı »

Çekici Kadın

Türk Halk Oyunları Kataloğu

ÇEKİCİ KADIN: Kına gecesinde törenin başlaması için belirli bir kadın tarafından kimi kimseler oyuna kaldırılır ki işte bu kadına “çekici kadın” denir (Isparta). Tire’de bu kadına “kaldırıcı kadın” denir. Bu bölüm hazırlanırken Kültür Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yayınlarından, Müzikolog ve Folklorcu Mahmut Ragıp Gâzimihâl’in 15 defterden …

Devamı »